Dagblad070 | Grinwis: gemeente niet verder financieel uitwonen!

Grinwis: gemeente niet verder financieel uitwonen!

mainImage
Grinwis: gemeente niet verder financieel uitwonen!

ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over de verslechtering van de financiële positie van de gemeente Den Haag. Bij het vorige coalitieakkoord in 2014 trok fractievoorzitter Pieter Grinwis hierover al stevig aan de bel. Nu het nieuwe stadsbestuur nog veel verder op de eigen reserves gaat interen, vindt Grinwis - het financiële geweten van de oppositie in de gemeenteraad - dat alarm moet worden geslagen.

“Terwijl in de crisisjaren de Haagse financiën zeer gezond zijn gemaakt, zijn we in rap tempo aan het afzakken van de nationale subtop naar de degradatiezone van financieel gezonde gemeenten. Met het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks lijken we deze trend van verslechtering onverminderd voort te zetten. Mijn partij vindt dat onverantwoord en zal vandaag het nieuwe college oproepen het stadhuis niet verder financieel uit te wonen, maar de gemeentefinanciën houdbaar te maken voor de toekomst,” aldus Grinwis.

Er zijn verschillende financiële kengetallen waarmee de financiële positie van een gemeente kan worden beoordeeld. Een bekende is de solvabiliteitsratio, die inzicht geeft in de verhouding tussen het eigen en het vreemde vermogen van een gemeente en daarmee iets vertelt over de mate waarin een organisatie in staat is op lange termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De afgelopen jaren is de solvabiliteitsratio van Den Haag er sterk op achteruit gegaan. Waar deze in 2013 nog 40,4% was, is die inmiddels gekelderd tot 27,5% in 2017. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) waarschuwt voor een solvabiliteit lager dan 30% en stelt dat een gemeente met een solvabiliteit onder de 20% zich helemaal op glad ijs begeeft.

Gouden eieren

Het raadslid van ChristenUnie/SGP maakt zich dan ook zorgen: “Als de afspraken in het coalitieakkoord onverkort worden uitgevoerd, teert de gemeente verder in op de al niet zo grote reserves, wordt er allerlei vastgoed verkocht en last but not least wordt de kip met de gouden eieren geslacht: energiebedrijf Eneco. En al deze middelen worden als het aan de nieuwe coalitie ligt meteen weer uitgegeven. Ik vrees dat we als gemeente financieel te kwetsbaar worden. De gemeenteraad in onze buurgemeente Leidschendam-Voorburg heeft dit opgelost door af te spreken dat de solvabiliteit niet onder de 30% mag zakken. Daar zitten we in Den Haag dus al ruim onder. Het lijkt me goed als we hier in Den Haag een vergelijkbare afspraak maken.”

Pieter Grinwis zal daarom vanavond, tijdens de vergadering van de gemeenteraad waarin ook het nieuwe coalitieakkoord zal worden besproken, een motie van deze strekking indienen. Daarin roept hij het nieuwe college op de solvabiliteit niet onder de 20% te laten zakken en te streven naar een minimum van 30%. “Op die manier zetten we koers naar financieel veiliger vaarwater en belanden we weer in de nationale middenmoot van financieel gezonde gemeenten.”

(Pieter Grinwis, midden, in de raadzaal tussen de andere eenmansfracties)


Foto: Digitaal Dagblad