Dagblad070 | Groep de Mos bezorgd om Turkse weekendscholen

Groep de Mos bezorgd om Turkse weekendscholen

mainImage
Groep de Mos bezorgd om Turkse weekendscholen

Groep de Mos heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur van Den Haag over het voornemen van de Turkse overheid om Turkse weekendscholen in Nederland te financieren. De grootste partij in de gemeenteraad is tegen deze "zoveelste vorm van Turkse overheidsinmenging" en stelt juist te willen bevorderen dat jongeren met Turkse roots integreren. De partij vraagt of er in Den Haag reeds Turkse weekendscholen bestaan en vraagt het stadsbestuur de komst van deze scholen tegen te houden.

Raadslid Nino Davituliani: “Deze door de Turkse overheid gefinancierde lessen zijn enkel en alleen gericht op de Turkse taal en cultuur in plaats van de Nederlandse. Dit is dus een rechtstreekse inbreuk op de integratie van jonge Turken in Nederland. Wij willen juist dat mensen integreren, dus deze Turkse bemoeienis willen we niet in Den Haag."

Ook de Tweede Kamer is bezorgd over het nieuws dat de Turkse regering weekendscholen wil financieren in Nederland. De VVD en de SP hebben Kamervragen gesteld aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Diens ministerie laat weten het Turkse initiatief niet als een probleem te zien. Kamerlid Bente Becker (VVD) wil van Koolmees weten of er toezicht zal worden gehouden op de weekendscholen, en of hij bereid is "in te grijpen’’ als integratie wordt belemmerd. Jasper van Dijk (SP) spreekt van een "onwenselijke poging om invloed uit te oefenen’’.

Het ministerie laat in een reactie weten dat het landen vrij staat om behoud van de eigen taal en cultuur te stimuleren bij hun landgenoten in het buitenland. "Meerdere landen, waaronder ons eigen land, doen dit.'' Het ministerie plaatst daar wel een kanttekening bij. "Wat we niet willen is onderwijs dat als doel heeft om de integratie in Nederland te belemmeren of om antidemocratische opvattingen te stimuleren. Als er signalen zijn dat dit gebeurt, zal de overheid optreden.''


Foto: Digitaal Dagblad