Groep de Mos bezorgd om vernielingen in duinen

mainImage
Groep de Mos bezorgd om vernielingen in duinen

Groep de Mos maakt zich zorgen over de verdwenen afrastering op het Scheveningse Noorderstrand. Na een storm afgelopen jaar is het hekwerk van prikkeldraad volledig verdwenen en de duinen worden nu ingenomen door toeristen en grote groepen wandelaars die een kijkje komen nemen. Daarbij wordt het helmgras massaal vertrapt, met grote risico’s vandien voor deze natuurlijke zeewering. Raadslid René Oudshoorn heeft er naar aanleiding van deze publicatie in Dagblad070 vragen over gesteld aan het stadsbestuur.

“De borden 'verboden te betreden' staan er nog wel, maar dat is voor vele duintoeristen geen enkel beletsel de duinen in te gaan,” zegt Oudshoorn namens Groep de Mos. “Deze duinen zijn echter noodzakelijk voor de bescherming van onze kust tegen de zee, het helmgras wordt nu vertrapt waardoor de duinen afkalven. Stel je de schade voor, als bij een volgende storm een flink stuk duin wordt weggeslagen. Handhaving is er nauwelijks en wie deze overtreders erop aanspreekt, kan een grote mond krijgen.”

Verantwoordelijk voor de bescherming van de kust en de duinen is het Hoogheemraadschap. Oudshoorn wil dat het hekwerk wordt hersteld op de rand met recreatiegebieden, zodat mensen niet zomaar in de duinen kunnen gaan struinen. “Ik zal er bij het stadsbestuur via schriftelijke vragen op aandringen dat het Hoogheemraadschap wordt aangesproken om hier actie te ondernemen en het hekwerk te herstellen,” aldus Oudshoorn.

(grote delen van het helmgras zijn al verdwenen door 'verdwaalde' duintoeristen; daardoor wordt de natuurlijke zeewering aangetast; foto: Frits H. Emmerik)


| Foto: Digitaal Dagblad