Haags watervogelkroost van verdrinking gered

mainImage
Haags watervogelkroost van verdrinking gered

Dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren gaat het stadsbestuur van Den Haag meer rustpunten voor (jonge) watervogels in de grachten aanleggen. Dit moet voorkomen dat jonge eendjes en andere dieren verdrinken vanwege de steile kades die het onmogelijk maken de grachten te verlaten. Eerder zijn op aandringen van de Partij voor de Dieren al twaalf van dergelijke rustpunten (veelal eenvoudige houten plankjes) aangelegd in de Haagse grachten, onder meer in de Koninginnegracht. Die blijken zo’n succes dat er nu veel steun is in de gemeenteraad om bij alle steile walkanten noodhulp aan dieren te bieden. De PvdD-motie werd gisteren in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces met algemene stemmen aangenomen. Raadslid Robert Barker (Partij voor de Dieren) ziet de drijvende dierenterrasjes als "een belangrijke stap naar een stad waarin dieren meetellen." Hij zegt: "Met simpele rustpunten laat Den Haag zien dat ze ook aandacht heeft voor de meest kwetsbaren."


Foto: Digitaal Dagblad