HSP beticht deel coalitie van kiezersbedrog

mainImage
HSP beticht deel coalitie van kiezersbedrog

De Haagse Stadspartij is woest over het stemgedrag van coalitiepartijen Groep de Mos, VVD en D66 gisteren tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces. In het dossier van het bouwplan naast de Vuurtoren op Scheveningen beschuldigt raadslid Peter Bos van de HSP de drie coalitiepartijen van kiezersbedrog. “Juist VVD, D66 en Groep de Mos maakten voor de verkiezingen van 21 maart goede sier in Scheveningen door tegen dit bouwplan te zijn, maar nu ze in de coalitie zitten, zijn ze plotseling voor. Zelfs een fatsoenlijke behandeling in de raadscommissie, waar buurtbewoners kunnen inspreken, is ons niet gegund. Het college had ons een raadsvoorstel beloofd, maar dat krijgen we niet,” aldus Bos, die de motie van HSP en Partij voor de Dieren om het bouwplan tegen te houden gisteravond door de raad zag weggestemd.

Bij het bouwplan gaat het om het voormalige kantoorgebouw van Rijkswaterstaat aan de Vuurtorenweg. De grauwe grindkolos wordt gesloopt en projectontwikkelaar Kondor Wessels wil er een nieuwbouwcomplex neerzetten met 82 appartementen en 73 ondergrondse parkeerplaatsen. Aanvankelijk ging het om een bouwplan met zes woonlagen. Protesterende buurtbewoners slaagden er echter in om samen met de projectontwikkelaar een variant overeen te komen met (gedeeltelijk) vijf verdiepingen. De vrees bestond dat de Vuurtoren anders aan het zicht zou worden onttrokken.

"De gemeente heeft het alternatieve plan nu getorpedeerd en ziet inmiddels geen beletsels om een omgevingsvergunning voor de hogere variant te verlenen," zegt Peter Bos. “Dit plan wordt er op een schandalige manier doorheen gerommeld tegen alle beloften in met buurtbewoners en de gemeenteraad. De prachtige en geliefde Vuurtoren, een rijksmonument en icoon van Scheveningen, komt in de schaduw te staan van een massaal appartementencomplex.”

Dat laatste bestrijdt het college overigens. Niet alleen komt het nieuwe appartementencomplex op een grotere afstand van de Vuurtoren te staan (11 meter, waar dat nu nog 4 meter is), ook is de maximaal toegestane bouwhoogte van 34 meter nog altijd een stuk lager dan de Vuurtoren (49 meter hoog). Daarnaast, stelt het stadsbestuur, heeft de projectontwikkelaar de gevels van de bovenste twee lagen aan de korte zijden van het gebouw circa 4 meter naar binnen geschoven (circa 200 vierkante meter minder gebruiksoppervlakte), zijn de balkons verder van de hoeken van het gebouw geschoven (en steken nu minder ver uit), en zijn die hoeken zelf meer transparant gemaakt door aanpassing van materialen. “Daardoor zal de Vuurtoren straks juist nog veel beter tot zijn recht komen dan in de huidige situatie,” aldus het college.


Foto: Digitaal Dagblad