Dagblad070 | Klimaatakkoord (3): milieuclubs vinden het vaag

Klimaatakkoord (3): milieuclubs vinden het vaag

mainImage
Klimaatakkoord (3): milieuclubs vinden het vaag

Milieuorganisaties vinden de voorstellen die nu op tafel liggen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen nog onvoldoende. "Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen," reageren ze met een verwijzing naar het internationale akkoord over klimaatverandering dat eind 2015 in de Franse hoofdstad werd bereikt. Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zijn wel te spreken over de voortgang van de plannen voor verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en de ‘gebouwde omgeving’. Maar op andere terreinen vinden ze de plannen nog "teleurstellend vaag." Daar zijn nog geen knopen doorgehakt en is onenigheid over bijvoorbeeld de toepassing van CO2-opslag. Milieuorganisaties zetten grote vraagtekens bij nut en noodzaak daarvan.

Ook over de financiële kant bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens de organisaties dreigen vooral burgers op te gaan draaien voor de kosten van het klimaatbeleid. Grote vervuilers betalen nauwelijks klimaatbelasting, stellen ze in een gezamenlijke reactie. Milieudefensie beschuldigt de industrie er zelfs van de voortgang van het akkoord te gijzelen. "Ze willen alleen betalen als dat winstgevend is. De industrie wil dat er een pot komt van een miljard euro voor onrendabele maatregelen, maar weigert daar zelf aan bij te dragen," zegt een woordvoerder van de organisatie. "Terwijl de industrie als grootste vervuiler bepalend is voor het slagen van het akkoord."

Verder waarschuwen de milieuorganisaties voor een "te forse inzet’’ op biobrandstoffen. "Echt duurzame biobrandstof is en blijft onvoldoende beschikbaar om grote CO2-besparing mee te realiseren.’’ Ook op landbouwgebied zien de organisaties nog geen duurzaam systeem ontstaan met de voorstellen die er nu liggen.

(foto en bron: ANP)


Foto: Digitaal Dagblad