Klimaatakkoord (5): 'Niet ten koste van natuur!'

mainImage
Klimaatakkoord (5): 'Niet ten koste van natuur!'

Het opwekken van duurzame energie moet in eerste instantie gebeuren in bebouwd gebied. In de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord moet aandacht zijn voor oplossingen die niet ten koste gaan van natuur en landschap. Dat zeggen Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds in een reactie op de hoofdlijnen van het akkoord die vandaag zijn gepresenteerd. "Zonneparken en windmolens moeten niet in natuurgebieden of op plekken met geconcentreerde vogeltrek geplaatst worden. Pas in laatste instantie moeten zonneparken op boerenland mogelijk zijn, en dan niet in boerenland waar nog hoge natuurwaarden aanwezig zijn," reageert directeur Natuurmonumenten Teo Wams. Natuurwaarden zijn waardevolle aspecten van een bepaald gebied, zoals natuurschoon, schoon water en het aanwezig zijn van bepaalde planten- of diersoorten.

De natuurorganisaties zijn kritisch over de bijdrage van de landbouw aan het tegengaan van klimaatverandering. Volgens Natuurmonumenten is het onvermijdelijk dat de landbouw verandert. "Dat vraagt radicale keuzes. Geen land ter wereld heeft zo' n groot mestoverschot als Nederland. We moeten bereid zijn om na de denken over het inkrimpen van onze enorme veestapel," aldus Wams (foto).

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord vormen voor de land- en tuinbouw weliswaar een stevige uitdaging, maar het is niet onhaalbaar. "We pakken de uitdaging op en willen dat boeren en tuinders het nodige gereedschap krijgen om deze opdracht uit te voeren," reageert bestuurder Kees van Zelderen van LTO Nederland. De brancheorganisatie maakt zich er hard voor dat boeren en tuinders uiteindelijk ook een fatsoenlijk inkomen overhouden, zo nodig door middel van compensatie. "Is er geen geld beschikbaar, dan is het draagvlak bij boeren en tuinders niet groot," aldus Van Zelderen. "Daarom is het nu veel te vroeg om de uitkomsten van de klimaattafel bij voorbaat te omarmen."

Het gaat nu vooral om maatregelen tot 2030. Volgens LTO ligt de grootste uitdaging voor de boeren evenwel in de doelen na 2030. In 2050 moet de Nederlandse CO2-uitstoot met maar liefst 95 procent zijn teruggebracht. "Dat zullen we als boeren en tuinders nooit helemaal kunnen halen, maar we denken dat op andere manieren te kunnen compenseren door bijvoorbeeld veel duurzame energie te produceren, minder kunstmest te gebruiken en minder eiwit uit andere werelddelen te importeren."

(foto en bron: ANP)


Foto: Digitaal Dagblad