Klimaatakkoord (6): 'Rekening niet bij huurders leggen!'

mainImage
Klimaatakkoord (6): 'Rekening niet bij huurders leggen!'

"Belangrijk is dat de energietransitie niet eenzijdig wordt neergelegd bij woningbezitters en dat de woonlasten gelijk blijven. Bovendien moeten mensen zelf de regie kunnen voeren over hun keuzes. Het moet gaan om stimuleren in plaats van verplichten," zegt de Vereniging Eigen Huis in reactie op de vandaag gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. "We zijn een uitgesproken voorstander van het helpen en stimuleren van huiseigenaren bij de verduurzaming van hun woning," aldus de VEH. Als dat gebeurt met een betrouwbaar stimuleringsbeleid en goede financieringsmogelijkheden zal dat steeds meer mensen over de streep trekken, denkt de vereniging. "De VEH is daarom tegen dwingende verplichtingen die zorgen voor gevoelens van onrust en het draagvlak voor de verduurzaming ondermijnen," reageert algemeen directeur Cindy van de Velde.

De Woonbond maakt zich zorgen over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. "Zo moeten grote bedrijven niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie. En bij de verduurzaming van de woningvoorraad moet er goed gekeken worden naar de woonlasten." En: "Corporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. Die rekening mag niet worden doorgeschoven naar de huurders. Er moet dus extra investeringsruimte worden gecreëerd bij corporaties," vindt de Woonbond.


Foto: Digitaal Dagblad