Klimaatakkoord (8): Haagse wethouder wil aan de slag

mainImage
Klimaatakkoord (8): Haagse wethouder wil aan de slag

Liesbeth van Tongeren, wethouder duurzaamheid en energietransitie in Den Haag, spreekt van een hoopvolle ambitie, als zij de hoofdlijnen van het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord in ogenschouw neemt. "Den Haag zet de komende jaren snelle en concrete stappen richting een klimaatneutrale stad in 2030. Het coalitieakkoord is ambitieus met het verduurzamen van 25.000 tot 30.000 woningen in de komende collegeperiode. Dit doen we op zijn Haags: samen met bewoners en bedrijven. Maar onze verantwoordelijkheid houdt natuurlijk niet op bij de grenzen van onze stad en ook niet bij de huidige generatie. Dit betekent dat we ook samen met andere steden en overheden werken aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Dit klimaatakkoord en de klimaatwet zijn goede stappen en ik ben dan ook heel blij dat dit er nu ligt. Het klimaatakkoord spreekt een hoopvolle ambitie uit. Het akkoord is op hoofdlijnen en de gemeente Den Haag denkt en werkt graag mee met de verdere invulling van het akkoord. Laten we vooral snel aan de slag gaan met de uitvoering van het akkoord."

(foto: gemeente Den Haag)


| Foto: Digitaal Dagblad