'Laat handhavers politie ondersteunen'

mainImage
'Laat handhavers politie ondersteunen'

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil de buitengewone opsporingsambtenaren in de stad beter gaan benutten. Volgens de grootste collegepartij in de Haagse gemeenteraad moet de focus minder liggen op het uitdelen van boetes, maar meer op het ondersteunen van de lokale politieteams en de HTM. Daarnaast moeten boa's beter worden beveiligd en voorzien van een wapenstok en pepperspray zo stelt de partij. Dit om beter in te kunnen grijpen bij escalatie en geweldssituaties. Ook een proef met bodycams, zoals nu in Heerlen gebeurt, ziet Hart voor Den Haag/Groep de Mos wel zitten.

Raadslid Nino Davituliani: “Laat onze handhavers de politie ondersteunen. Er moet veel meer politie bij, maar dit kunnen we helaas niet vanuit de gemeente regelen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat onze boa’s de politie optimaal gaan ondersteunen. Dus moeten ze goed getraind zijn en primair gericht zijn op het bestrijden van overlast handhaving van de openbare orde. Dus de oren en ogen van de politie zijn, die met ondersteuning van boa’s adequater kan optreden. Dit betekent bijvoorbeeld minder parkeerboetes en meer aandacht voor veiligheid in de buurten, zoals het aanpakken van overlastgevende jongeren. Onze prioriteit is veiligheid in de wijk en in het openbaar vervoer, niet het lastigvallen van burgers met nodeloze boetes!”.

Ook wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos de buitengewone opsporingsambtenaren uitrusten met een (uitschuifbare) wapenstok en pepperspray. Davituliani vraagt het stadsbestuur hiernaar onderzoek te doen: "Een uitschuifbare wapenstok is bijvoorbeeld ideaal om mensen die agressie vertonen op afstand te houden. Helaas krijgen boa’s nog steeds te maken met excessief geweld en zijn daarom ook vaak niet toegerust om effectief in te grijpen bij escalatie. De gemeente Amsterdam onderzoekt nu de noodzaak van betere bewapening, dan kan Den Haag toch niet achterblijven?"

SCHRIFTELIJKE VRAGEN


1. Dragen alle Haagse boa’s momenteel al een steekwerend vest, handboeien, een extra felle zaklamp en een portofoon? Zo nee, welke Haagse (groepen) boa’s niet?
2. Bent u bereid dit wapenarsenaal uit te breiden met onder meer pepperspray en een (uitschuifbare) wapenstok, dan wel hiernaar onderzoek te doen?
3. Bent u bereid een pilot in te voeren met bodycams, zoals momenteel in Heerlen gebeurt? **
4. Hoe goed zijn de boa's in Den Haag getraind en wat wordt er ondernomen om boa's nog beter te trainen (op fysieke weerbaarheid) en toe te rusten?
5. Kunnen boa's als surveillanten bij de politie worden gevoegd? Zo ja, bent u bereid dit te onderzoeken dan wel te bezien hoe boa’s de politie beter kunnen ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om in overleg te treden met de HTM om te bewerkstelligen dat meer beveiligers met boa-bevoegdheden de trams en de flexibele ondersteuningsteams van HTM kunnen versterken?


| Foto: Digitaal Dagblad