'Maak eind aan overlast hangjongeren boulevard!'

mainImage
'Maak eind aan overlast hangjongeren boulevard!'

Groep de Mos pleit voor meer surveillance te voet door de politie op Scheveningen en het strikter handhaven van de algemene plaatselijke verordening (APV). De grootste politieke partij in de gemeenteraad van Den Haag wil daarmee de overlast tegengaan van groepen hangjongeren op de boulevard. Raadslid Nino Davituliani dient daartoe komende donderdag, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, een voorstel in.

"Het kan natuurlijk niet zo zijn dat mensen door overlast en het gevoel van onveiligheid dat dit met zich meebrengt niet meer de boulevard op kunnen. Daarom zien wij graag meer zichtbare aanwezigheid van politie middels voetsurveillance. Dit straalt gezag uit en vergroot het gevoel van veiligheid. Ook is de politie hierdoor directer benaderbaar voor de mensen op de boulevard. De aanspreekbaarheid, informatiepositie van de politie alsmede het contact met de burgers wordt zo vergroot," stelt Davituliani.

Daarnaast wil Groep de Mos dat er sneller wordt ingegrepen bij overlast; kortom: striktere handhaving op basis van de APV. Davituliani (foto): "Het samenscholingsverbod geeft een goede rechtsgrond om overlast gevende groepen direct van de boulevard weg te plukken. Wij willen dan ook dat dit meteen gebeurt zodra er overlast plaatsvindt. Zo wordt er meteen korte metten gemaakt met de overlast van hangjongeren."


| Foto: Digitaal Dagblad