De plannen voor schoner vervoer van de nieuwe wethouders in de grote steden houden niet over. Vooral maatregelen voor elektrisch rijden, zoals het realiseren van laadpalen, blijven achter, stelt Natuur & Milieu. Voor Den Haag (en Utrecht, Leiden en Zaanstad) maakt de milieuclub een uitzondering. Zij doen het wel goed, want zij nemen concrete maatregelen en stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer, plaatsen meer laadpalen en fietsenstallingen.

De organisatie bestudeerde 32 collegeakkoorden in de dichtstbevolkte gebieden en concludeert dat de grote steden weinig ambitie tonen op dit gebied. "In een derde van de akkoorden wordt met geen woord gerept over elektrisch rijden. Een kwalijke zaak. Steden hebben de sleutel in handen richting schonere lucht en een lagere CO2-uitstoot. Vooral zij kunnen maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen", vindt Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu.

(wethouder Liesbeth van Tongeren stelt hagenaartjes met oplaadmogelijkheid in gebruik in het Bezuidenhout; foto: gemeente Den Haag)