Dagblad070 | Nieuw stadsbestuur nu officieel geïnstalleerd

Nieuw stadsbestuur nu officieel geïnstalleerd

mainImage
Nieuw stadsbestuur nu officieel geïnstalleerd

Het nieuwe stadsbestuur van Den Haag is een feit. Na de presentatie van en het debat over het coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ volgde vanavond op het stadhuis de officiële benoeming en installatie van de acht nieuwe wethouders. Alle vier coalitiepartijen Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks leveren twee wethouders; twee van hen (Boudewijn Revis, VVD, en Saskia Bruines, D66) waren ook wethouder in de vorige collegeperiode, de andere zes zijn allemaal nieuw.

De verdeling van de portefeuilles ziet er zo uit:

Groep de Mos


  • Richard de Mos voor Economie, Sport en Buitenruimte (eerste loco-burgemeester; economie, sport en buitenruimte exclusief afvalverwerking en inclusief speelplaatsen; binnenstad, dierenwelzijn, groen, stadsentree); stadsdeel Escamp;

  • Rachid Guernaoui voor Financiën, Integratie en Stadsdelen (financiën, grondbedrijf, integratie exclusief emancipatie, leerwerkbedrijven, werkgeverservicepunten, statushouders, dienstverlening en stadsdelen, media, ICT, personeel en organisatie, communicatie, facilitaire zaken; stadsdeel Loosduinen;


VVD

  • Boudewijn Revis voor Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen (tweede loco-burgemeester; stadsontwikkeling en wonen; centrale vastgoedorganisatie, programma De Kust Gezond, strandbeleid, project Rotterdamsebaan, stations; stadsdeel Scheveningen;

  • Kavita Parbhudayal voor Zorg, Jeugd en Volksgezondheid (zorg, Wmo, welzijn, jeugd, centra voor jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg, publieke gezondheidszorg, prostitutiebeleid, ambulancezorg; stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg;


D66

  • Saskia Bruines voor Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal (derde loco-burgemeester; onderwijs, campusontwikkeling, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, regionale economie, kenniseconomie, internationale zaken, innovatiebeleid, smart city, creatieve stad; stadsdeel Haagse Hout;

  • Robert van Asten voor Mobiliteit, Cultuur en Strategie (mobiliteit, regionale vervoersautoriteit, cultuur, culturele promotie, broedplaatsen, gemeentelijke lobbystrategie, bibliotheken, gemeentearchief, archeologie, monumenten; stadsdeel Segbroek;


GroenLinks

  • Liesbeth van Tongeren voor Duurzaamheid en Energietransitie (vierde loco-burgemeester; duurzaamheid, energiebeleid en -transitie; milieu, luchtkwaliteit, circulaire economie, afvalinzameling en -verwerking, voedselstrategie, verduurzaming bestaande woningvoorraad; stadsdeel Laak;

  • Bert van Alphen voor Sociale Zaken, Armoede, Maatschappelijke Opvang (sociale zaken, werk en inkomen exclusief leerwerkbedrijven en werkgeverservicepunten, armoede, sociale werkvoorziening, maatschappelijke opvang, emancipatie; stadsdeel Centrum).


(nieuwe wethouder Bert van Alphen met zijn kleindochter Ishana)


Foto: Digitaal Dagblad