Ombudsmanpolitiek krijgt navolging bij NIDA

mainImage
Ombudsmanpolitiek krijgt navolging bij NIDA

De ombudsmanpolitiek van Groep de Mos, waarbij lokale politici regelmatig in wijken en buurten komen om de noden van bewoners te vernemen en vervolgens op te lossen, krijgt nu ook navolging bij NIDA Den Haag. De door de islam geïnspireerde partij introduceert een nieuw instrument onder de noemer van ‘straatvragen’.

“Onder het motto ‘van de straat naar de raad’ brengen wij de politiek dichter bij de burger en andersom. Het stellen van raadsvragen is hierbij een belangrijk instrument om enerzijds het college transparant te laten zijn over haar werkwijze en anderzijds om vragen en signalen uit de samenleving zichtbaar en hoorbaar te maken in de raad. Het stellen van raadsvragen is echter niet voldoende, want op sommige onderwerpen is het niet aan het college om antwoord te geven. Daarom hebben wij naast raadsvragen de straatvragen in het leven geroepen. Straatvragen zijn vragen en/of signalen uit de samenleving die niet door het college maar wel door (in)formele organisaties en/of sleutelfiguren beantwoord kunnen worden. Op deze manier geven we een invulling aan een van onze verkiezingsbeloftes, namelijk dat we de politiek dichter bij de burger zouden brengen én andersom. Dus niet enkel van de straat naar de raad, maar ook van de raad naar de straat,” aldus Cemil Yilmaz van NIDA.

De straatvragen kunnen over allerlei uiteenlopende thema’s en vraagstukken gaan. Van bijvoorbeeld het gedrag van bewoners bij het verkeerd aanbieden van vuil tot aan religieuze of maatschappelijke kwesties die momenteel spelen in de Haagse samenleving. “Door signalen die wij onlangs ontvingen over bezorgdheid over vastende kinderen, jongeren en zwangere vrouwen zijn de eerste straatvragen gesteld aan een religieus expert. Wij hopen hiermee antwoorden te verkrijgen over bepaalde vragen die zowel kinderen, ouders als scholen hebben," aldus Yilmaz (foto).


| Foto: Digitaal Dagblad