Het beleid dat gemeenten voeren tegen radicalisering en de controle daarop zijn een lappendeken. Hierdoor is het onduidelijk of er een aanpak is die werkt. Dit schrijft Trouw. Deskundigen pleiten er in de krant voor dat de rijksoverheid meer de regie neemt. Trouw ondervroeg de twintig gemeenten die de zogeheten versterkingsgelden krijgen naar hoe zij dit geld, zes miljoen euro in totaal, besteden. In grote lijnen geven zij het uit aan hetzelfde type projecten, maar de resultaten zijn vaak onduidelijk. Sommige gemeenten monitoren de uitkomsten ook niet. Kamerleden willen dat het Rijk beter controleert. "We maken terecht overheidsgeld vrij om radicalisering aan te pakken, maar wat mij betreft is de besteding daarvan niet vrijblijvend," zegt VVD-Kamerlid Bente Becker (foto) in de krant.