Ouderen vergeten huurtoeslag

mainImage
Ouderen vergeten huurtoeslag

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil meer aandacht voor de inkomenspositie van ouderen. Dit laat de partij weten in reactie op het onderzoek van Ouderenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM. Hieruit blijkt dat veel senioren niet weten dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Vooral kwetsbare ouderen en oudere migranten zouden geen aanvragen indienen. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad wijst erop dat ouderen met een kleine beurs hierdoor mogelijk onnodig in de financiële problemen raken.

Uit de cijfers van de ouderenbonden blijkt dat onderbenutting relatief veel voorkomt. Eén op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Het aantal seniorenhuishoudens dat vanwege hun inkomen en vermogen toeslagen laat liggen is laag in de categorie 75-85 en 85 en ouder. Met name ouderen in deze categorie zijn kwetsbaar, zo stelt raadslid Janice Roopram: “Ouderen verdienen een fatsoenlijke oude dag. Daarom is het schokkend om te lezen dat oudere ouderen toeslagen laten liggen. Hoeveel van hen hebben hierdoor onnodig te weinig te besteden? Dit probleem speelt al jaren, maar dat mag geen reden zijn om de rol van de gemeente eens goed onder de loep te houden. Hoeveel ouderen met een laag inkomen zijn er in Den Haag? En in hoeverre worden zij op huur- en zorgtoeslag geattendeerd? Wij zijn benieuwd naar de mogelijkheden die het stadsbestuur ziet om onze ouderen hierop beter te attenderen”. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN


  1. Hoeveel senioren missen in Den Haag mogelijk huur- of zorgtoeslag en hoeveel van deze ouderen heeft een laag inkomen? (*)

  2. In hoeverre worden ouderen in Den Haag reeds op de toeslagen geattendeerd, hoeveel ouderen betreft dit, en ziet het college mogelijkheden om ouderen in Den Haag beter te informeren?

  3. Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken om met name ouderen met kleine beurs te attenderen op de landelijke toeslagen?

  4. Is het college bereid om een onderzoek te doen naar de redenen die ouderen hebben om geen toeslagen te gebruiken? Zo ja, wanneer zal het college hiermee starten en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


| Foto: Digitaal Dagblad