André Postema legt zijn functie als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer neer. Hij blijft wel senator, zo meldt de partij. Na de zomer wordt besloten wie Postema opvolgt. Tot die tijd neemt vicevoorzitter Esther-Mirjam Sent zijn taken waar. Postema ligt onder vuur door misstanden rond de schoolexamens bij VMBO Maastricht. Hij is ook voorzitter van de raad van bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet onderwijs LVO, de koepel waar die school onder valt. Bij VMBO Maastricht werden onlangs de diploma's van 354 leerlingen ongeldig verklaard. Zij waren op basis van het centrale eindexamen geslaagd, maar bleken de afgelopen jaren grote hiaten te hebben opgelopen in de examenonderdelen die de school zelf had moeten afnemen.

Vorige week werd al duidelijk dat zo ongeveer de voltallige Tweede Kamer Postema weg wilde hebben bij de scholenorganisatie die er onder zijn leiding zo'n potje van had gemaakt. Ook zijn eigen PvdA vindt zijn positie onhoudbaar, net als de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Het ministerie wil Postema evenwel pas ontslaan als de onderwijsinspectie de zaak goed heeft uitgezocht. En zelf weigert de bestuurder de eer aan zichzelf te houden, omdat ook hij de uitkomsten van een onderzoek wil afwachten. In een verklaring stelt Postema (foto) dat zijn baan in Maastricht geheel losstaat van zijn positie in de senaat. "Ondanks dit alles ervaar ik dat mijn functie als fractievoorzitter momenteel ter discussie staat, ook in de fractie," schrijft hij. Om te voorkomen dat daar conflicten over ontstaan, heeft hij besloten af te treden.

Een 'uitgelekt' bericht van prominent PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen aan fractieleider Lodewijk Asscher maakte de zaak er voor Postema niet beter op. Zij waarschuwde voor verdere imagoschade voor de partij. Die zag eerder Postema's voorganger Marleen Barth vertrekken uit de Senaat na meerdere relletjes.

(foto en bron: ANP)