PvdA blijft bij verbod op verkoop sociale huurhuizen

mainImage
PvdA blijft bij verbod op verkoop sociale huurhuizen

Een geschrokken Haagse PvdA heeft een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van het nieuws dat de woningprijzen in Den Haag inmiddels harder stijgen dan in Amsterdam. De socialisten willen dat debat om te bezien wat er tegen de huidige ontwikkelingen op de Haagse woningmarkt kan worden gedaan. De prijzen zijn hier gemiddeld met bijna 25% gestegen in één jaar tijd; appartementen werden zelfs 31% duurder.

Fractievoorzitter Martijn Balster: “Dit is zeer zorgwekkend. Iedereen moet fijn en betaalbaar kunnen wonen in Den Haag, maar als we niets doen wordt onze woningmarkt de speelbal van speculanten en vastgoedmagnaten. We waarschuwen hier al jaren voor, nu is het echt tijd voor actie.”

Den Haag kampt al jaren met problemen op de woningmarkt. De wachttijd voor een sociale huurwoning is spectaculair gestegen en er is een groot tekort aan woningen in de middeldure huur en koopsector, aldus Balster, die bang is voor Amsterdamse praktijken. “Pandjesbazen en vastgoedbeleggers kopen alle goedkope woningen in de stad op om ze vervolgens voor idioot hoge prijzen in de vrije huursector te verhuren. Zo wordt wonen onmogelijk voor mensen met een gewoon inkomen.”

Volgens de Haagse PvdA wordt het tijd voor harde maatregelen. “De vrijheid waarmee vastgoedbeleggers ons woningbestand kunnen opkopen moet aan banden worden gelegd. We moeten naar een stelsel met een stevige vergunningplicht voor verhuurders en strakke eisen dat kopers in ieder geval binding hebben met Den Haag en bij voorkeur zelf wonen in het gekochte pand.”

Het plan van de NVM Haaglanden om corporatiewoningen te verkopen om aan de koopmarkt toe te voegen, noemt fractievoorzitter absurd. “Dat is als het bijstandsbudget inzetten om het salaris van de ING-topman te verdubbelen. De PvdA blijft voor een totaalverbod op verkoop van sociale huurwoningen. De wachttijd is al veel te veel opgelopen. Er zal eenvoudigweg veel meer gebouwd moeten worden de komende jaren. Tijd voor actie van het Haags stadsbestuur.”


| Foto: Digitaal Dagblad