PvdD: Haags straatlicht slurpt te veel energie

mainImage
PvdD: Haags straatlicht slurpt te veel energie

Het stadsbestuur van Den Haag voldoet niet aan de landelijke energiedoelstellingen voor straatverlichting. Het heeft er onvoldoende budget voor gereserveerd. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren Den Haag over de jaarrekening. De Partij voor de Dieren laat het er niet bij zitten en zal het college oproepen om maatregelen te nemen om alsnog aan de doelstellingen te voldoen.

Vijf jaar geleden werd het landelijke Energieakkoord gesloten. Op basis daarvan heeft de gemeenteraad vastgesteld dat straatverlichting in 2020 20% minder energie moet gebruiken. Het stadsbestuur is van plan die doelstelling pas in 2026 te halen, zo blijkt uit het in antwoord op raadsvragen van de Partij voor de Dieren. “Het gaat echter niet op zoek naar budget om de doelstelling op tijd te halen. Den Haag blijft dan ook langer dan vereist volstaan met niet-duurzame verlichting,” aldus Robert Barker, raadslid voor de Partij voor de Dieren.

“Van Hagenaars wordt verwacht dat zij energiezuinige lampen kopen om klimaatverandering in te perken. Ook zij moeten daarvoor extra geld vrijmaken. Het stadsbestuur zelf laat het erbij zitten en geeft hiermee het slechte voorbeeld. Ik zal het stadsbestuur oproepen maatregelen te treffen om de stad volgens de planning duurzaam te verlichten.”


| Foto: Digitaal Dagblad