Universiteiten willen de komende jaren de groei van het aantal studenten afremmen, met name die uit het buitenland. Dat hebben zij onderling afgesproken, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten VSNU in NRC. Universiteiten worden voor een groot deel bekostigd naar rato van de aantallen studenten die ze binnenhalen en opleiden. Maar omdat het totale overheidsbudget voor het hoger onderwijs al jarenlang niet meegroeit met het totale aantal studenten, blijft er per student steeds minder geld over voor onderwijs. Dan is het beter om de groei van het aantal studenten te beperken, redeneren de universiteiten nu. Een akkoord hierover presenteert de VSNU komende maandag aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66). Dan wordt ook bekendgemaakt hoe de universiteiten hun afspraken precies gaan invullen en of er gedeeltelijke studentenstops komen.

(minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs; foto: ANP)