Revis voelt niks voor onderzoek naar ex-wethouder

mainImage
Revis voelt niks voor onderzoek naar ex-wethouder

Voor het kapitale rijksmonument De Rijnstroom aan Noordeinde 64/64a is door de koper, tassenontwerper Omar Munie, een marktconforme prijs betaald van 1.680.000 euro. Dat stelt verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis. Hij baseert zich daarbij op het taxatierapport, zo vertelde hij vandaag tijdens een commissie-debat over de omstreden vastgoeddeal. Daarnaast zei Revis niet van plan te zijn een onderzoek te laten instellen naar de handelwijze van zijn voorganger Joris Wijsmuller, die bij de verkoop mogelijk een persoonlijke rol heeft gespeeld.

Een aantal (politieke) partijen, waaronder juristen, dringt bij het stadsbestuur aan op openbaarmaking van het volledige taxatierapport. Tot nu toe werd alleen de conclusie (met de prijs) publiekelijk bekendgemaakt. Revis zegt dat het college het rapport niet openbaar kan maken, omdat het eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. Raadslid Ralf Sluijs, die het debat vandaag voerde namens Groep de Mos, is kritisch. “De antwoorden van de wethouder roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden. Het niet openbaar maken van het taxatierapport wekt de suggestie dat er andere informatie in staat dan we nu hebben.”

Ook de rol van voormalig wethouder Wijsmuller is voor Sluijs niet duidelijk. “Door de vorige wethouder zou een ander pand beloofd zijn aan Omar Munie. Door het niet kunnen nakomen van deze belofte, zou het pand aan het Noordeinde een ‘goedmakertje’ zijn geweest.”

Sluijs stelt nog steeds een groot aantal vraagtekens bij de vastgoeddeal. “Ik wil dat de Haagse samenleving geen euro te kort komt aan dit soort deals. De financiering is niet rond, er zijn geen ontbindende voorwaarden, het taxatierapport wordt niet openbaar en het pand wordt niet marktconform verkocht. Ik vind dit erg onbevredigend.”

Gunning

Eerder al had Groep de Mos, evenals CDA en PVV, raadsvragen gesteld over de kwestie. Uit de beantwoording van de gemeente blijkt dat het pand Noordeinde 64/64a, volgens informatie van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), vele jaren leeg heeft gestaan en dat Omar Munie zich in die periode als koper bij het RVB heeft gemeld. Omdat gemeentelijke regels één-op-één-contractering toestaan, is “in overleg met het RVB” in de loop van 2017 besloten tot gunning aan Munie. “Vanaf het moment dat er mondeling overeenstemming is bereikt over het verkoopbedrag en overige condities, staat het partijen niet meer vrij met anderen over hetzelfde object te onderhandelen. De overige geïnteresseerden hebben zich pas in de loop van 2018 gemeld. Dit is ver nadat de genoemde overeenstemming tussen partijen tot stand is gekomen,” aldus Revis.

Volgens het stadsbestuur komt een dergelijke gunning van vastgoed (en ook bouwgrond) vaker voor in Den Haag. “Er kunnen aan een gunning diverse criteria ten grondslag liggen, waarbij prijs niet het enige dan wel doorslaggevende criterium hoeft te zijn,” aldus het college.

Een van die andere gegadigden voor het kapitale gebouw De Rijnstroom is mevrouw Y. Litz van La Casa del Habano The Hague, die haar onderneming graag in het pand aan het Noordeinde zou vestigen. Haar advocaat mr. Erik Fransen heeft de lokale politiek verzocht aan te dringen op openbaarmaking van het volledige taxatierapport.

(het pand Noordeinde 64/64a dat centraal staat in een omstreden vastgoeddeal; foto: Google)


Foto: Digitaal Dagblad