Spuiforum: nog even een lijk van 20 miljoen wegwerken

mainImage
Spuiforum: nog even een lijk van 20 miljoen wegwerken

Het nieuwe Spuiforum van Den Haag gaat ten minste 20 miljoen euro duurder worden dan begroot. Het in de lokale politiek omstreden onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) komt nu naar verwachting uit op 208 miljoen euro, inclusief een groot aantal veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis zei vandaag dat het gebouw daarvan uiteindelijk mooier en beter exploitabel zal worden.

Er komen 21 ontwerp-aanpassingen. Dat hebben de vier topinstellingen Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC), het Residentie Orkest (RO), het Nederlands Dans Theater (NDT), het Koninklijk Conservatorium (KC), de bouwcombinatie Cadanz en de gemeente Den Haag afgesproken. “Hierdoor wordt het vertrouwen in het project door de gemeente, de instellingen en Cadanz versterkt, wordt de kwaliteit van het OCC verbeterd en wordt er rust in het proces gecreëerd. Dit betekent wel dat het gebouw begin 2021, in plaats van juni 2020, wordt opgeleverd. Onderdeel van deze package-deal is dat de gemeente 20 miljoen euro extra investeert in het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden en uitstraling van dit bijzondere gebouw,” aldus Boudewijn Revis.

De wethouder noemt de nieuwbouw van het OCC een complexe opgave. Het is een groot gebouw en de uitvoering is technisch geavanceerd, onder meer vanwege de hoge eisen aan de akoestiek, maar ook vanwege de plek midden in de stad, de onderliggende parkeergarages en de ondergrond. Sinds het aantreden van het nieuwe college op 7 juni 2018 zijn de noodzakelijke rest- & herstelpunten, vertragingen en (juridische) geschillen met Cadanz, gewenste ontwerp-aanpassingen, alle uitdagingen en kansen op een rij gezet. Wethouder Revis: “De vraag was: aanpakken of aanmodderen. Alle partijen waren het er over eens om alle vraagstukken in één keer op te lossen. Door deze package-deal met alle partijen weet iedereen waar hij aan toe is, neemt de gebruikskwaliteit van het gebouw toe en voorkomt de gemeente dat we jarenlang in de juridische loopgraven terecht komen. Het is in het belang van de stad, nu we al een jaar bouwen, dat het gebouw en het plein straks op een goede en verantwoordelijke manier aan de stad kan worden teruggegeven.”

Bij de 21 aanpassingen moet worden gedacht aan de aanpassing van de entreehal en het zicht op de theaterzaal vanuit die entreehal, de verplaatsing van de ingang van de fietsenkelder, het verbeteren van meerdere toiletgroepen voor het publiek, het verbreden van de diverse entrees van de instellingen en van de School voor Jong Talent (onderdeel KC), de toevoeging van schuifwanden in één van de foyers waarmee de gebruiksmogelijkheden worden vergroot en het verlevendigen van de lange gangen in het gebouw. Het is niet gelukt om alsnog een beweegbare vloer in de concertzaal te realiseren. De belangrijkste reden daarvoor is dat de bouw al te ver is gevorderd. Het alsnog inpassen van een beweegbare vloer zou betekenen dat reeds gestorte kolommen gesloopt zouden moeten worden, met verdere vertraging en verhoging van kosten als gevolg. De multifunctionaliteit van het OCC blijft desondanks groot. Met vier zalen en diverse foyers blijven er volop mogelijkheden voor zakelijke verhuur en voor popconcerten.

De omvang van de totale, vandaag gepresenteerde deal is volgens Revis 31 miljoen euro; 11 miljoen euro daarvan wordt binnen het bestaande projectbudget gedekt. De andere 20 miljoen worden gedekt met reeds voor het project bestemde kapitaallasten, een bijdrage uit de Reserve Grondbedrijf en een vrijval uit het project Rotterdamsebaan. Hiermee heeft de gemeente de lopende discussie met Cadanz beëindigd.

Lijk uit de kast

Groep de Mos, grootste partij in de gemeenteraad van Den Haag en in de vorige raadsperiode buitengewoon kritisch over het optreden in dit dossier van toenmalig wethouder Joris Wijsmuller, spreekt vandaag van “een lijk dat uit de kast is gekomen.” Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar baalt van de hogere kostenpost. "Hier hebben we Wijsmuller in de vorige collegeperiode jarenlang voor gewaarschuwd. Willens en wetens heeft hij de bouw van het Spuiforum er in 2014 doorgedrukt. Omdat hij alle waarschuwingen in de wind sloeg, hebben wij als Groep de Mos meermaals gepleit voor zijn vertrek. En niet voor niets, zo blijkt nu uit een vervelende erfenis. Wijsmuller heeft zich schuldig gemaakt aan Grieks boekhouden en zijn falende beleid zadelt de stad nu, na zijn bestuursperiode, op met twintig miljoen aan meerkosten.”

Vervolgend: “We zijn niet de veroorzaker van dit probleem, maar we nemen wel de verantwoordelijkheid om dit mega-probleem uit het verleden op te lossen. Wij ruimen nu de rommel op die onder het tapijt van Wijsmuller heeft liggen rotten. Er is momenteel geen weg meer terug: het project is halverwege, de prijsafspraken zijn gemaakt ten tijde van de crisis in de bouwsector en er is geen andere marktpartij die het kan overnemen voor deze prijs. Elke week langer in een bouwput kost de stad ook bakken vol geld. We hebben vertrouwen in de nieuwe wethouder dat hij dit project met de nu voorliggende deal met de bouwer tot een einde kan brengen. Maar wat ons betreft zijn de meerkosten een noodzakelijk kwaad om het gebouw eindelijk af te krijgen. Wij eisen een bevestiging van Revis dat de voorliggende deal en de risicoreservering voldoende zijn om het gebouw opgeleverd te krijgen. Het moet bij deze finale deal blijven. Het heeft al veel te veel geld gekost; er moet nu geleverd worden!”

Haagse VVD

De Haagse VVD (de partij van Revis) is blij dat "het nieuwe college zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en direct aan de slag is gegaan met het aanpakken van de ontstane problemen. Hierbij zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen. Hierdoor zal de kwaliteit van het gebouw sterk worden verbeterd, het vertrouwen in het project is versterkt en er is rust ontstaan tussen de betrokken partijen. De kosten hiervan worden voor een groot deel gedragen door de gemeente en de opening heeft een vertraging opgelopen van een jaar." De Haagse VVD betreurt de tegenvaller, maar is blij met de nieuwe afspraken.


Foto: Digitaal Dagblad