Morgen (14 februari) komt in elk geval de StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag online. De landelijke presentatie vindt om 11.30 uur plaats in het atrium van het Haagse stadhuis. Burgemeester Pauline Krikke en Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos, verzorgen de lancering.

Vervolgens kunnen de aanwezige lijsttrekkers, kandidaat-raadsleden en inwoners de StickerStemWijzer doen. De StickerStemWijzer bestaat uit drie grote zeildoeken waarop de 30 stellingen uit de StemWijzer Den Haag zijn afgedrukt. Na het plakken van de rode (oneens) en groene (eens) stickers bij de stellingen, krijgt de deelnemer een overzicht van partijen die het meest overeenkomen met zijn of haar mening.