Leraren zijn toch niet verplicht zich in te schrijven in het nationaal lerarenregister. Minister Arie Slob (Onderwijs) ziet tot nader order van invoering af, "omdat het register te veel een doel op zichzelf is geworden, terwijl het bedoeld was als middel om de beroepsgroep te ondersteunen." Het online-register zou per 1 juli worden ingevoerd. Om hun lesbevoegdheid te behouden moeten leraren periodiek hun vakbekwaamheid aantonen door aan te geven welke bij- en nascholing ze hebben gehad. Scholen en docenten verzetten zich fel tegen het verplichte register, een plan van het vorige kabinet. Slob wil de leraren niet "van bovenaf verplichten'' maar ze zelf de regie geven.

Het Eerste Kamerlid Alexander Rinnooy Kan (D66) gaat in opdracht van minister Slob inventariseren wat er allemaal nodig is om de positie van leraren te versterken. Nog voor de zomer voert hij de eerste gesprekken met lerarenorganisaties en andere betrokkenen. "Het opbouwen van een stevige beroepsgroep voor leraren verdient een nieuwe kans," aldus Slob. "Het belang van de leraar moet voorop staan. En dan kan de leraar dus ook het beste aan het roer staan.''

Rinnooy Kan (foto) was eerder onder meer voorzitter van de Vereniging Nederlandse Ondernemers (VNO) en de Sociaal Economische Raad (SER). Tien jaar geleden leidde hij een commissie die adviseerde over de aanpak van het lerarentekort en de positie van leraren. De resultaten van het onderzoek naar professionalisering van de beroepsgroep worden in de herfst verwacht.

(foto en bron: ANP)