Vrees voor massale dump van Haagse ‘bijthonden’

mainImage
Vrees voor massale dump van Haagse ‘bijthonden’

Met de vakantieperiode nog in aantocht is de politiek in Den Haag bang voor een massale dump van honden in de stad, waaronder agressieve bijthonden. D66 en VVD hebben, onafhankelijk van elkaar, vastgesteld dat de dierenopvangcentra in Den Haag nu al overvol zitten met honden, terwijl er ook nog eens circa honderd honden op de wachtlijst staan.

“D66 is op werkbezoek geweest bij de dierenopvang Den Haag. Die laat zien dat er een sterke toename is van het aantal honden dat zij moet opvangen, in het bijzonder geldt dit voor de zogeheten Stafford-achtigen. Dit hondenras wordt door veel mensen als agressief ervaren. De dierenopvang geeft aan dat zij haar maximale opvangcapaciteit heeft bereikt; de huidige wachtlijst bedraagt 20 honden, allen Stafford-achtigen. De kans is daardoor zeer groot dat de eigenaren niet wachten tot ze aan de beurt zijn maar hun hond al eerder in het ‘wild’ los zullen laten. Dit kan gevaarlijke situaties met ernstige bijtincidenten opleveren,” zo schrijft D66-raadslid en beoogd fractievoorzitter Hanneke van der Werf aan het nieuwe stadsbestuur. Zij spoort het college aan desnoods extra maatregelen te treffen om de aanschaf en het houden van deze zogeheten hoog-risico-honden te ontmoedigen.

Los hiervan heeft VVD-raadslid Chris van der Helm vragen gesteld over de enorme wachtlijst bij het Haags Dierencentrum aan de Lozerlaan.

(de energieke Staffordshire Terriër, niet te verwarren met de pitbull)


Foto: Digitaal Dagblad