Vuurwerk-voorlichting op álle Haagse scholen

mainImage
Vuurwerk-voorlichting op álle Haagse scholen

Het stadsbestuur gaat alle Haagse basisscholen verzoeken in de toekomst aandacht te besteden aan het veilig afsteken van vuurwerk. Het voorstel aan de scholen is om dit steeds in de maand december te gaan doen. Op de scholen waar dit reeds gebeurt, zal dit verder worden doorontwikkeld. Een motie van deze strekking van raadslid Nino Davituliani van Groep de Mos werd vandaag aangenomen door de gemeenteraad tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces. Ook moet de voorlichting verder worden gepromoot en bevorderd, onder meer in buurthuizen. Er wordt voortgebouwd op de bestaande voorlichtingslessen die al op veel scholen worden gegeven, en in de toekomst dus op elke Haagse basisschool.

Nino Davituliani reageert verheugd: “Het verkeerd afsteken van vuurwerk en het niet gebruiken van een veiligheidsbril leidt ieder jaar tot ongelukken. Ik ben blij dat de raad nu meer aandacht wil voor preventie, want hiermee kun je niet vroeg genoeg beginnen: houd afstand, doe een veiligheidsbril op en lees vooraf de gebruiksaanwijzing! Dat is wat we de kinderen al vroeg willen meegeven en dit wordt nu dus verder uitgerold over alle basisscholen in onze stad. Fantastisch nieuws!”


| Foto: Digitaal Dagblad