De provincie Zuid-Holland heeft meer dan 200 camera’s langs provinciale wegen en vaarwegen in de provincie aangemeld voor het project ‘Camera in Beeld’. Het project van de politie biedt overzicht van de cameraposities en draagt daarmee bij aan snellere oplossing van incidenten. De provinciecamera’s worden onder andere gebruikt voor het op afstand bedienen van bruggen. De camerabeelden zijn, in verband met de privacy, niet automatisch beschikbaar.

Camera in Beeld is een politiesysteem, dat alle aangemelde (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in Beeld kan de politie dus sneller meer incidenten oplossen.

Voor het gebruiken van beelden is altijd toestemming nodig van het Openbaar Ministerie. Zuid-Holland heeft de cameralocaties beschikbaar gesteld aan de politie, en is de eerste provincie die medewerking verleent aan het project Camera in Beeld.

Print Friendly, PDF & Email