Ook SOS Den Haag reageert verbolgen op de suggestie van Provincie Zuid-Holland om groen in de stad op te offeren voor woningbouw.

“Het bestuur van de Provincie Zuid-Holland bemoeit zich met de herinrichting van de Haagse straten en lanen; datzelfde bestuur heeft van het Groene Hart van onze provincie – tussen Gouda en Den Haag – een aaneengesloten oceaan van logistieke centra, bedrijfsterreinen, tuincentra, afslagen en opstelstroken gemaakt. Een golfplaten-soep.”

SOS Den Haag is een community van mensen die zich inzetten voor bescherming van het Haagse stadsbeeld. “Met het afschaffen van de PPC, de Provinciale Planologische Commissie, is elk ruimtelijk beleidsdoel bij de provincie vervangen door een boekhoudersdoel dat met een eenvoudige spreadsheet vanuit een centraal verwarmd kantoor bijgehouden kan worden; en dus binnen bereik valt van elke MBO’er van een kiesvereniging,” schrijft de Facebook-community met gevoel voor ironie. “Bedenk, geachte provinciale nitwit, dat het profiel van de Haagse Van Boetzelaerlaan 48 meter is: ruim genoeg om te bebouwen met een asielzoekerscentrum, een tuincentrum, een fastfood-strip, een meubelboulevard, een parkeergarage en een langgerekte torenflat. Maar… dit is Den Haag! De stad van lanen met bomen, bestorven rust en zon, van levendige terrassen en intieme straten. Van plantsoenen met hekjes en van bos-in-de-stad! Den Haag is soeverein en wijst de opportunistische adviezen van de provincie af. Wanneer de provincie 150.000 nieuwkomers door Den Haag wil laten verwelkomen, moet ze nadenken over regionale planning. Hou je bij je leest!”

Evenals Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark reageert SOS Den Haag hiermee op het recente bericht in Dagblad070, dat Provincie Zuid-Holland van mening is dat de stad Den Haag niet goed omgaat met zijn ruimte en best wat minder groen mag. Als voorbeelden noemt de provincie daarbij de geplande herinrichtingen van de Machiel Vrijenhoeklaan (Vogelwijk) en de Hofzichtlaan (Mariahoeve). “De weg gaat er van 2×2 rijbanen nu naar straks 2×1. De gewonnen zes meter ruimte wordt bij deze twee herinrichtingen echter ingezet voor nog bredere bermen. Die voegen echter weinig kwaliteit toe in de naoorlogse omgevingen waar in feite al een overdaad is aan openbare ruimte en onbestemd groen,” stelt de provincie in de recent onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) verschenen ‘Handreiking Verstedelijking en Ruimte’. Volgens de provincie kan de ruimte beter worden benut voor woningbouw. “Gezamenlijk hadden op deze 2,8 hectare circa 250 eengezinswoningen kunnen worden gebouwd of bij 4 bouwlagen circa 1000 appartementen,” schrijft de provincie naar aanleiding van de voorgenomen herinrichtingen in de Vogelwijk en Mariahoeve.

De Van Boetzelaerlaan in Den Haag. “Breedte van 48 meter: ruim genoeg om te bebouwen met een asielzoekerscentrum, een tuincentrum, een fastfood-strip, een meubelboulevard, een parkeergarage en een langgerekte torenflat,” schrijft SOS Den Haag met gevoel voor ironie.

 

Print Friendly, PDF & Email