Provincie Zuid-Holland vindt dat de stad Den Haag niet goed omgaat met zijn ruimte. Voorbeelden zijn volgens de provincie de geplande herinrichtingen van de Machiel Vrijenhoeklaan en de Hofzichtlaan.

“De weg gaat er van 2×2 rijbanen nu naar straks 2×1. De gewonnen zes meter ruimte wordt bij deze twee herinrichtingen echter ingezet voor nog bredere bermen. Die voegen echter weinig kwaliteit toe in de naoorlogse omgevingen waar in feite al een overdaad is aan openbare ruimte en onbestemd groen,” stelt de provincie in de recent onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) verschenen ‘Handreiking Verstedelijking en Ruimte’.

Volgens de provincie kan de ruimte beter worden benut voor woningbouw. Een eerste schatting is dat er op dergelijke plekken in het stedelijk gebied van Zuid-Holland tussen de 15.000 en 25.000 woningen kunnen worden gebouwd, zo concludeert de provincie op basis van een ‘quick scan’ naar het aantal ‘ruim opgezette wegen’. Het onderzoek concentreert zich veelal op naoorlogse woonwijken met eengezinswoningen of appartementen. “Daar liggen over een totale lengte van circa 400 kilometer wegen en rijbanen die erg breed zijn uitgevoerd en geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw.”

Over de Machiel Vrijenhoeklaan en Hofzichtlaan stelt de provincie verder: “De Hofzichtlaan heeft inclusief slootkant een profiel van 45 meter breed. Hier zou over een lengte van 500 meter 30 meter vrijgemaakt kunnen worden (1,5 hectare). Het wegprofiel aan de Machiel Vrijenhoeklaan beslaat momenteel circa 25 meter, terwijl 15 meter ook hier voldoende zou zijn voor de afwikkeling van het verkeer. In plaats van brede bermen zou hier over een lengte van 1,3 kilometer circa 10 meter in het profiel vrijgespeeld kunnen worden voor woningbouw (1,3 hectare).”

En: “Bredere bermen maken was begrijpelijk in een periode dat er minder vraag was naar stedelijk wonen en verkeer zeer vervuilend was. Maar nu wordt het verkeer steeds schoner en is er grote vraag naar stedelijk wonen. Daarom zou nu kunnen worden overwogen of overbodige verkeersruimte als ruimte voor woningbouw ingezet kan worden. Gezamenlijk hadden op deze 2,8 hectare circa 250 eengezinswoningen kunnen worden gebouwd of bij 4 bouwlagen circa 1000 appartementen.”

De Machiel Vrijenhoeklaan in Den Haag: volgens Provincie Zuid-Holland is hier genoeg groen en kunnen er best woningen bij. (foto: Google Streetview)

Print Friendly, PDF & Email