De rechtbank Den Haag heeft de twee politieagenten die werden verdacht van de dood van Mitch Henriquez veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Zij zijn veroordeeld voor mishandeling, die uiteindelijk tot de dood van Henriquez heeft geleid.

“Henriquez heeft onnodig het leven verloren, ook al heeft hij zelf aan die situatie bijgedragen,” sprak rechtbankvoorzitter J.W. du Pon vanmiddag tijdens de indrukwekkende, bij vlagen innemende en steeds glasheldere veroordeling, die rechtstreeks door de NOS werd uitgezonden vanuit de rechtbank Schiphol. Op deze zwaar beveiligde locatie had eerder de inhoudelijke behandeling van de zaak plaats.

Het geweld dat de agenten op 27 juni 2015 op het muziekfestival in het Haagse Zuiderpark tijdens de aanhouding van Henriquez hebben gebruikt, ging te ver, oordeelde de rechtbank. In elk geval heeft de krachtige nekklem, die te lang is aangehouden, al dan niet in combinatie met een opwindingstoestand, de dood van Henriquez als gevolg gehad. Nader onderzoek door deskundigen vindt de rechtbank niet zinvol, omdat de verwachting is dat er verschillende meningen over de doodsoorzaak van Henriquez zullen blijven bestaan.

Tegen zijn aanhouding op het muziekfestival verzette Henriquez zich zo hevig dat er vijf agenten aan te pas moesten komen om hem onder controle te krijgen. Een van de verdachte agenten heeft hem hierbij in een nekklem genomen en de ander heeft hem tegelijkertijd in het gezicht geslagen en pepperspray in het gezicht gewreven. Dit geweld is te ver gegaan. “Een politieagent moet ingrijpen in situaties als deze, maar er zijn grenzen aan het gebruik van politiegeweld. De toegepaste nekklem was krachtig en duurde te lang. En als een hoofd in een nekklem vast zit, moet er niet in het gezicht geslagen worden en gaat het gebruik van pepperspray te ver.”

Dat betekent dat de agenten in elk geval schuldig zijn aan mishandeling van Henriquez. Het geweld dat zij tegen hem hebben gebruikt, was onrechtmatig.

Nu de deskundigen het over de precieze doodsoorzaak van Henriquez niet eens zijn en de rechtbank ook niet verwacht dat deskundigen het hierover ooit eens zullen worden, kan de rechtbank deze niet vaststellen. Maar er is hoe dan ook wel een verband tussen de nekklem en de dood van Henriquez. Zonder de nekklem was hij zeer waarschijnlijk niet overleden, aldus de rechtbank. Dit wordt de beide agenten, die bewust hebben samengewerkt, toegerekend. “Zij zijn dus verantwoordelijk voor de dood van Henriquez.” De agenten zijn dan ook veroordeeld voor mishandeling met de dood als gevolg. “Een ernstig feit. Hoezeer Henriquez ook heeft meegewerkt aan de situatie waarin hij het leven heeft verloren; dit had hij niet verdiend.”

De rechtbank tot slot: “Vanwege de ernst van het feit wordt er een straf opgelegd, en dat kan niet anders dan een gevangenisstraf zijn. Maar ook wordt rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van deze zaak. Het gaat om politieagenten die in moeilijke situaties moeten optreden en die daarbij ook zo nodig hun eigen lichaam in de strijd moeten gooien, zoals hier is gebeurd. Zij kunnen er niet voor kiezen (gevaarlijke) situaties maar zo te laten als ze zijn en moeten in korte tijd beslissingen nemen. Ook heeft de zaak grote impact op de verdachten gehad. Daarom wordt aan de agenten een voorwaardelijke straf van zes maanden opgelegd. Van deze straf moet het signaal uitgaan dat de maatschappij van de politie mag blijven verwachten dat zij zal optreden als het noodzakelijk is en dat zij daarbij geweld mag gebruiken, maar ook dat aan het gebruik van dit geweld grenzen verbonden zijn.”

Print Friendly, PDF & Email