Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag mocht vergunningen verlenen voor in totaal 40 strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin. Dat blijkt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 oktober 2017). Het gaat om twee vergunningen uit 2015, die ieder 20 seizoensgebonden strandhuisjes mogelijk maken op twee locaties ten zuiden van de boulevard van Kijkduin. De vergunningen gelden voor een periode van vijf jaar.

De zaak was aangespannen door watersportvereniging Sail Center. Zij vindt de locaties aan het Zuiderstrand niet geschikt en is bang dat de strandhuisjes haar watersportactiviteiten aan het strand in de weg zullen staan. Maar naar het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak is de keuze voor de locatie van de strandhuisjes zorgvuldig geweest. In haar zogenoemde ‘ruimtelijke verkenning’ heeft de gemeente de twee locaties voor strandhuisjes op het Zuiderstrand al als geschikt aangewezen. Hierbij heeft de gemeente rekening gehouden met aspecten als bereikbaarheid, parkeergelegenheid en natuur.

Ook passen de strandhuisjes in het beleid van de gemeente, waarin is opgenomen dat Den Haag zijn groene karakter moet behouden. De afdeling bestuursrechtspraak volgt het gemeentebestuur in zijn stelling dat de strandhuisjes dat karakter niet aantasten. “Daarbij is van belang dat de vergunde strandhuisjes een relatief beperkte omvang hebben en de plaatsing daarvan niet tot verwijdering van aanwezig groen leidt,” aldus de hoogste bestuursrechter.

De uitspraak betekent dat de vergunningen voor de 40 strandhuisjes op het Zuiderstrand van Kijkduin onherroepelijk zijn, en dat de strandhuisjes er de komende paar jaar van maart tot november mogen staan.

De niet-permanente bouwsels, beter bekend als ‘Haagse strandhuisjes’, is een initiatief van Stichting Leef met de Zee, dat genieten van het strand en zorgdragen voor de omgeving zegt te combineren. De strandhuisjes zijn volgens de stichting zoveel mogelijk gemaakt van duurzame materialen en maken gebruik van groene energie. “De manier van beheer is zo duurzaam mogelijk om de omliggende natuur zo min mogelijk te belasten.”

In december 2016 verleende het gemeentebestuur na een eerdere uitspraak van de rechtbank Den Haag opnieuw twee vergunningen voor dezelfde strandhuisjes op het Zuiderstrand. Die gaan over iets minder strandhuisjes, namelijk in totaal 35 stuks. Tegen die vergunningen loopt nog een procedure bij de rechtbank Den Haag. Die heeft nog geen uitspraak gedaan in die zaak.

(foto: Stichting Leef met de Zee)

 

Print Friendly, PDF & Email