Deze week is het contract van het vijfde landelijke CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) ondertekend door NOC*NSF en het CTO Metropool bestuur. Hiermee is CTO Metropool Den Haag-Rotterdam-Dordrecht een feit.

De steden en aangesloten sportbonden bundelen kennis en beogen extra middelen vrij te maken om topsport en sporttalenten te ontwikkelen. Ook wil het nieuwe centrum de combinatie tussen werk/studie en trainen optimaal faciliteren.

(op de foto de ondertekening van het contract door Maurits Hendriks namens NOC*NSF en Anneke van Zanten-Nieberg, voorzitter, namens het CTO Metropool bestuur)

Print Friendly, PDF & Email