Voor de nieuwe Rijnland-route moet bijna vier hectare bos worden gekapt – en elders worden herplant. Doel: een nieuwe weg en betere verbindingsroute, en tegelijk een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

De Rijnland-route is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De Rijnland-route wordt gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Om bewoners te informeren over de houtkap en -vervanging houdt de provincie samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg op woensdag 8 november een inloopavond over het zogeheten bomencompensatieplan. Dat gebeurt van 19 tot 21 uur Brasserie Cronesteyn, Vlietweg 2, Leiden.

Langs de rand van recreatiegebied Vlietland (Leidschendam-Voorburg) wordt ruimte gemaakt voor de aanleg van de Rijnland-route. Het bomencompensatieplan voorziet volgens de provincie in verbetering van de kwaliteit van de natuurontwikkeling en de recreatieve beleving in Vlietland. Zo komt er in de toekomstige situatie meer diversiteit aan soorten, hoogten en dichtheid van de beplanting. Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit doordat een deel van het groen dat is of wordt verwijderd, uit zieke (essentak-ziekte) of kaprijpe bomen bestaat of bestond.

Het oppervlak van de kap bedraagt 3,9 hectare. De oppervlakte van de herplant is even groot. Om waardevolle, open plekken in Vlietland te kunnen behouden, vindt een deel van de herplant (0,365 hectare) buiten Vlietland plaats – en wel in het buitengebied van Stompwijk.

Tijdens de inloopavond lichten medewerkers van de gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie het bomencompensatieplan en de visie en ambitie voor de natuurontwikkeling en recreatieve beleving toe.

Print Friendly, PDF & Email