De weg vanaf de Houtrustbrug tot en met de kruising Scheveningseweg/Van Stolkweg is nog onderwerp van studie bij de aanpak van de knelpunten langs de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR) tussen Kijkduin en Scheveningen.

Het gaat hierbij om het derde deeltraject van de NWHR. De gemeente Den Haag is daarover in overleg met leden van de denktank NWHR en is nu bezig met de eerste concept-ontwerpen voor de aanpak van de Houtrustbrug en de kruisingen op de President Kennedylaan en de Johan de Wittlaan.

De denktank bestaat uit leden van wijkberaden, bewoners en de Fietsersbond. Zij hebben meegedacht over de herinrichting.

Over het eerste deeltraject (Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan) en het tweede (Segbroeklaan) heeft Dagblad070 eerder vandaag bericht. Met de uitvoering van beide deeltrajecten wordt in de zomer van 2018 begonnen, mits alle voorbereidende procedures dan volgens schema zijn afgerond.

Print Friendly, PDF & Email