Ik woon zelf achttien jaar met veel plezier in de Schilderswijk. ‘De wereld in het klein’, waar mensen van meer dan 120 verschillende nationaliteiten op een paar vierkante kilometer samenleven. De Schilderswijk is het ‘maatschappelijke epicentrum van Nederland’; een wijk die ik in mijn hart heb gesloten, niet ondanks, maar juist ook vanwege haar maatschappelijke uitdagingen.

Ruim twee jaar terug ben ik Schilderswijk Bewonerstours gestart. Tours in de Schilderswijk, aangeboden door haar bewoners zelf. Doel van de tours is de bevordering van een meer positief beeld van de Schilderswijk, en een (bescheiden) impuls te geven aan de wijkeconomie. Bredere doelstelling is de positievere beeldvorming over de internationale samenleving te bevorderen, in de wetenschap dat Nederland de komende jaren steeds internationaler zal worden.

Mijn ‘stip aan de horizon’ is dat tourdeelnemers straks naar de wijk komen, omdat ze er vrienden hebben, omdat ze er heerlijk uit eten kunnen, en omdat bijvoorbeeld de Haagse Markt gewoon ‘the place to be’ is voor iedere zichzelf respecterende Hagenees.

De succesverhalen van tourdeelnemers zijn hartverwarmend. Van mensen die naar aanleiding van een tour nu vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke instelling in de wijk tot en met een mevrouw die na een bewonerstour zo enthousiast was dat ze hier een huis heeft gekocht. Nog even en ik kan er een boek over schrijven…

Vanwege het succes is er gezocht naar een vorm om de tours, en de bredere maatschappelijke doelstellingen die hier aan ten grondslag liggen, duurzaam te borgen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de stichting Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving (SBBIS). De stichting BBIS stelt zich ten doel door middel van het aanbod van onder andere bewonerstours, wijkevenementen en diverse promotionele projecten bij te dragen aan de positieve beeldvorming over de internationale samenleving.

De oprichter van de Schilderswijk Bewonerstours is de directeur van de stichting BBIS. Meer informatie over de doelstellingen van SBBIS vindt u via deze link.

We werken samen met diverse partijen in de wijk. Zo heeft SBBIS een samenwerkingsconvenant gesloten met stichting Jeugdwerk en met het stagehuis Schilderswijk. Via regelmatige nieuwsberichten zullen we u op de hoogte houden van de activiteiten van de stichting. Heeft u vragen, dan kunt u mij een email sturen: swbewonerstours@stichtingbbis.nl Wilt u zelf ook eens een Schilderswijk Bewonerstour doen, kunt u zich aanmelden via deze website.

 

Print Friendly, PDF & Email