De Segbroeklaan in Den Haag wordt vanaf de nieuwe, nog aan te leggen rotonde bij de Kwartellaan tot en met het kruispunt met de Ieplaan opnieuw ingericht. Voornaamste doel is het verhogen van de verkeersveiligheid en het oversteken van de weg te vereenvoudigen.

Het gaat hier om het tweede deelproject van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR) tussen Kijkduin (Kijkduinsestraat) en Scheveningen (Scheveningseweg/Van Stolkweg). De gemeente heeft in overleg met leden van de denktank NWHR een aantal concept-ontwerpen gemaakt. De denktank bestaat uit leden van wijkberaden, bewoners en de Fietsersbond. Zij hebben meegedacht over de herinrichting.

Voor de nieuwe inrichting van de Segbroeklaan is een zogeheten schetsontwerp (SO) gemaakt met de nieuwe situatie. Daarin worden de rijbanen in beide richtingen versmald naar éérijbaan. De kruisingen van de Ieplaan en de Goudsbloemlaan worden aangepast.

Verkeer vanuit de Ieplaan naar de Segbroeklaan kan in de nieuwe situatie niet meer linksaf slaan. De Europese School blijft bereikbaar vanaf de Segbroeklaan, vanuit beide richtingen. De fietsoversteekplaatsen over de Segbroeklaan van en naar de Ieplaan zijn momenteel onveilig en worden verwijderd. De fietsoversteekplaats over de Ieplaan wordt iets verhoogd en geaccentueerd, zodat deze meer opvalt.

De huidige aansluiting in de richting van de Bloemenbuurt, tegenover de Kwartellaan, wordt verlegd naar de Segbroeklaan. Tweerichtingsverkeer wordt mogelijk, zodat de Bloemenbuurt beter bereikbaar wordt. Voor wat betreft het kruispunt Rode Kruislaan/Larixstraat kan verkeer hier straks rechts inrijden en rechts uitrijden. Het oversteken voor auto’s via de middenberm verdwijnt. Fietsers kunnen hier wel blijven oversteken.

Onder voorbehoud van onder meer procedures verwacht de gemeente Den Haag in de zomer van 2018 met de uitvoering te beginnen. Dat geldt niet alleen voor dit tweede deelproject, maar ook voor het eerste waarover Dagblad070 eerder vandaag heeft bericht.

Het kruispunt van de Segbroeklaan met de Ieplaan, die als onveilig wordt beschouwd. (foto: Google Streetview)

Print Friendly, PDF & Email