Richard de Mos verwijt VVD en D66 slappe knieën, nu beide partijen hun eigen initiatiefvoorstel om het Haagse erfpachtstelsel in de prullenmand te gooien, willen bevriezen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De liberalen gaan hiermee op hun rug liggen voor coalitiegenoten PvdA en Haagse Stadspartij, die de huidige erfpachtregeling van Den Haag zoveel mogelijk in stand willen houden.

“Onbegrijpelijk,” zegt de fractievoorzitter van Groep de Mos. “Hierdoor wordt een stem op VVD of D66 dus een stem op PvdA en Haagse Stadspartij en wordt de hardwerkende middenklasse keihard gepakt, omdat de erfpachtcanon nu gewoon in stand wordt gehouden. Terwijl er een raadsmeerderheid is om het stelsel in deze vorm af te schaffen.”

Bovendien, stelt De Mos, toont de Haagse coalitie hiermee bovendien aan dat zij de zogenaamde open bestuurscultuur die zij zegt voor te staan, aan haar laars lapt op het moment dat het zo uitkomt.

“Het dossier erfpacht staat niet in het coalitieakkoord. Er is aan het begin van deze coalitieperiode afgesproken dat coalitiepartijen – in een open bestuurscultuur – in het geval van voorstellen die het coalitieakkoord niet raken, steun mogen zoeken bij oppositiepartijen. Ondanks die steun geven VVD en D66 nu dus niet thuis, waardoor huizenbezitters kunnen blijven aftikken voor de veelal hoge erfpachtcanons,” aldus De Mos.

Zelf strijdt Groep de Mos al jaren tegen het huidige erfpachtstelstel, dat delen van Loosduinen, Segbroek (o.a. de Vruchtenbuurt) en Scheveningen (o.a. Duindorp) stevig in zijn greep houdt. Zeker nadat er – in sommige gevallen – een exorbitante verhoging van de erfpacht is doorgevoerd. Huiseigenaren die eerst een paar tientjes per jaar betaalden, moeten inmiddels soms 1000 euro per jaar afdragen.

De Mos: “Wij willen dat de erfpacht wordt afgeschaft of op zijn minst draaglijker wordt gemaakt, onder meer door een plafond in te stellen voor de erfpachtcanon en door halvering van de afkoopsom van de canon. Nooit gaven zogenaamde anti-erfpachtpartijen als VVD en D66 thuis op dit onderwerp, dus wat waren we blij verrast, toen ze zo’n anderhalf jaar geleden met een eigen initiatiefvoorstel kwamen om de huidige regeling te herzien; een voorstel dat op steun van Groep de Mos kan rekenen. Maar nu blokkeren VVD en D66 dat dus weer. Echt onbegrijpelijk.”

 

Print Friendly, PDF & Email