De Haagse SP zegt met haar nieuwe verkiezingsprogramma ‘Met elkaar, voor elkaar’ te willen bouwen aan een sterke basis voor iedereen.

Lijsttrekker Hanne Drost: “De economie is opgekrabbeld, maar veel mensen voelen dat nog niet in hun portemonnee en zijn nog nauwelijks bijgekomen van de miljardenbezuinigingen van Rutte II. Zij hebben recht op een stadsbestuur dat begrijpt waarvoor het is opgericht: werken aan eerlijke banen voor jong en oud, fatsoenlijke woningen en goede en toegankelijke zorg. Voor prestigepolitiek en losgeslagen wethoudershobby’s, waarop vrijwel niemand zit te wachten – denk aan het Spuiforum 2.0, The Hague Beach en het International Park – is wat de SP betreft na 21 maart geen plaats meer in de Haagse politiek.”

De SP doet in haar programma verschillende voorstellen om de basisvoorzieningen in de stad te verbeteren. Zo wil de partij dat 35 procent van de nieuwbouw sociaal wordt en dat huurders met een lager inkomen en hoge maandlasten extra ondersteuning krijgen. Ook moet er een actieplan komen voor de bouw van meer middeldure huurwoningen.

Ouderen die onlangs gekort zijn op de thuiszorg krijgen wat de SP betreft de verloren uren zorg terug. Daarnaast krijgen thuiszorgmedewerkers meer zeggenschap over hun werk en vraagt de gemeente geen eigen bijdrage meer voor huishoudelijke verzorging, dagbesteding en begeleiding.

Ook goede wijkvoorzieningen zijn een pijler van het SP-programma. Drost: “Die zijn van levensbelang in een stad als Den Haag, waar sommige buurten tot de armste en meest ongezonde van het land behoren. Alle Haagse buurten verdienen bijvoorbeeld een wijkagent die zichtbaar en bekend is bij de bewoners. Iedereen zou een bus- of tramhalte op loopafstand moeten hebben. En alle jongeren in onze stad verdienen een laagdrempelige plek in de buurt om te sporten of muziek te maken. Laten we eerst zorgen dat alle mensen in Den Haag trots kunnen zijn op hun buurt en toegang hebben tot goede voorzieningen. Zo zetten we Den Haag pas echt op de kaart.”

De SP heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad van Den Haag.

Print Friendly, PDF & Email