Kwalitatief goede woningen, voldoende betaalbare huurwoningen en investeren in duurzaamheid: woningcorporatie Staedion heeft de benodigde financiële ruimte om dat de komende jaren waar te maken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 dat Staedion heeft gepubliceerd.

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter Staedion: “De speerpunten die we hebben geformuleerd zijn gebaseerd op wat onze bewoners belangrijk vinden. Het thuisgevoel van onze bewoners staat centraal in ons denken en doen. Dit wordt voor het grootste deel bepaald door de kwaliteit van de woning. Daarom hebben we in 2017 € 105,6 miljoen uitgegeven aan onderhoud en woningverbetering en € 13 miljoen aan nieuwbouw. Ook de komende jaren blijven we hier fors op inzetten. De waardering in de Aedes Benchmark met een AA score op bedrijfsvoering en dienstverlening is voor mij een van de belangrijkste prestaties van 2017, omdat dit een directe weergave is van de waardering van onze huurders.”

In 2017 heeft Staedion voor € 13 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw van woningen. Daarmee is de woningvoorraad met 300 sociale huurwoningen uitgebreid. In 2018 worden nog eens 378 nieuwbouw huurwoningen opgeleverd en start de bouw van 306 huurwoningen. “Juist in een stad als Den Haag waar het aantal woningzoekenden nog steeds toeneemt, is het essentieel te investeren in nieuwbouw om te zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Die taak nemen wij nu en de komende jaren zeker op ons,” aldus Krzeszewski. “Betaalbaarheid is ook belangrijk voor het thuisgevoel van onze bewoners. De huursom van Staedion steeg in 2017 met 1,0%, waar 1,3% was toegestaan. Staedion zag af van het doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging.”

Verduurzamen

Door de inzet op het verduurzamen van bestaande woningen kon bij 1825 woningen het open verbrandingstoestel (OVT) worden verwijderd. Ook werd ruim € 3,6 miljoen uitgegeven aan leefbaarheid. Naast bestrijding van overlast, stimuleren van bewonersparticipatie en bewonerszelfbeheer zijn er verschillende leefbaarheidsprojecten opgestart, aldus Staedion.

“Voorbeeld van een geslaagd project in 2017 is de aanpak van een dakterras in het ouderencomplex aan de Natalstraat. Daar is samen met de bewoners nagedacht over het inrichten ervan. En in Laak is een samenwerking aangegaan met basisschool De Baanbreker. De leerlingen van groep 8 werden portiek-ambassadeur en onderzochten of hun eigen portiek schoon en veilig was,” aldus Staedion, dat een op de zeven woningen in Den Haag in bezit heeft. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving.

(in de wijk Morgenstond bouwt Staedion 243 nieuwbouwwoningen in de sociale huursector. Het project bestaat uit 5 galerijflats. Tussen de flats liggen groenstroken. Het project heet ‘De Tuinen van Morgenstond’; impressie: Staedion)

Print Friendly, PDF & Email