Archeologen van de gemeente Den Haag hebben bij opgravingen op de Steynhof in Wateringse Veld sporen uit de steentijd gevonden. Die laten zien hoe de eerste boeren zo’n 6000 jaar geleden aan de kust kwamen wonen. De eerste boeren hadden kleine akkertjes op de strandwallen en lieten hun koeien grazen op de kwelders, het land buiten de strandwallen. Daarnaast visten, joegen en verzamelden zij voedsel in de natuur om hen heen.

Sporen uit de steentijd zijn zeldzaam. Het is daarom bijzonder dat de afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie zo’n grote opgraving uitvoert op de Steynhof. Hier ligt op een oud duin een vindplaats van zo’n 5000 jaar oud. De opgraving levert nu heel veel vondsten op. Doordat archeologen de grond met de hand afgraven, komen ook de kleinste stukjes vuursteen, aardewerk en bot tevoorschijn. Het is belangrijk om dit zo nauwkeurig te doen, omdat de verspreiding van het materiaal aangeeft waar de steentijd-bewoners verschillende dingen deden. Veel vuursteen bij elkaar kan bijvoorbeeld betekenen dat daar een werktuig is gemaakt. En waar veel bot wordt gevonden, is waarschijnlijk een koe geslacht.

Van deze koeien worden zelfs letterlijk de sporen teruggevonden. Doordat de dieren in de drassige delen rond het erf werden gehouden, hebben zij de bodem er flink vertrapt. De met zand opgevulde indrukken van hun poten zijn op de luchtfoto nog als witte vlekken in de donkere grond te herkennen. Ook zijn tussen de vele stukjes vuursteen veel zogenoemde ‘schrabbers’ gevonden. Dit zijn kleine werktuigen die boeren gebruikten om huiden te bewerken. Ze zijn vaak niet groter dan een munt. Het zijn er zelfs zo veel, dat specialisten nu denken dat de steentijd-boeren uit de Haagse regio de huiden maakten om ze te verkopen en dat zij deel uitmaakten van een groot internationaal netwerk van handelaren.

Medewerkers van de afdeling Archeologie en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag tijdens de opgravingen op de Steynhof in Wateringse Veld. (foto: gemeente Den Haag)

 

Print Friendly, PDF & Email