Groep de Mos in de gemeenteraad van Den Haag steunt de door indoor-speelparadijs Monkey Town gestarte petitie voor een veiligere oversteek. Het in Westvliet in de oksel van de A4 en A12 gelegen speelparadijs heeft inmiddels ruim tweehonderd handtekeningen verzameld; veelal afkomstig van de ouders, die het oversteken van de Groene Zoom van en naar Monkey Town levensgevaarlijk vinden.

De petitie wordt nu ondersteund door Groep de Mos, bij monde van raadslid Rachid Guernaoui. “De verkeerssituatie is daar nu, zeker omdat daar veel kinderen komen, onveilig.” Hij wil dat de gemeente Den Haag gaat kijken of er veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

Guernaoui: “Te denken valt aan het inrichten van een 30km-zone, het aanleggen van zebra’s of snelheidsdrempels. We vragen de wethouder om de zorgen van het speelparadijs en haar bezoekers serieus te nemen.”

Groep de Mos heeft er inmiddels vragen over gesteld in de raad.

Print Friendly, PDF & Email