Steven Visee stopt per direct als voorzitter van de HBS-hockeyafdeling. Hij heeft dit besluit genomen omdat nieuwe zakelijke ontwikkelingen een grote wissel trekken op zijn beschikbare tijd. De combinatie van het intensieve vrijwilligerswerk als hockeyvoorzitter met zijn drukke privé-leven en zakelijke verplichtingen komt daardoor te veel onder druk te staan.  Visee heeft geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet ten koste mag gaan van datgene wat nu nodig is voor de hockeyafdeling.

Jacco Visser neemt zijn taken bij HBS per direct over. Het algemeen bestuur heeft een commissie met Marleen van Schaik, Renske van der Vegt en Anneloes van Boxtel benoemd om het AB te adviseren over de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de hockeyafdeling. Deze commissie wordt op korte termijn verder uitgebreid.

Print Friendly, PDF & Email