Het moet mogelijk worden dat ondernemers informatie over fraudeurs kunnen uitwisselen met elkaar en met de overheid, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag bij aanvang van de Week van de Veiligheid. Een landelijke database is nu nog niet mogelijk, maar bij de invoering van Europese privacywetgeving moet dat binnenkort worden geregeld, aldus de ondernemingsorganisaties.

Sectoraal bestaan er wel zwarte lijsten van fraudeurs. De Autoriteit Persoonsgegevens moet vooraf toestemming geven voor het aanleggen en gebruiken van zo’n lijst. Een database die verder reikt dan één sector stuit volgens de toezichthouder op bezwaren. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden daarom dat de Nederlandse wetgeving moet worden verruimd. De strenge Europese wetgeving biedt daar ook de ruimte voor. De bescherming van de privacy van fraudeurs mag niet zwaarder wegen dan de bescherming van slachtoffers van fraude, zeggen zij.

De Nederlandse samenleving lijdt jaarlijks naar schatting voor 4 miljard euro aan schade als gevolg van fraude. Het gaat hierbij onder meer om fraude met creditcards en aquisitiefraude.

Een landelijke database schrikt mogelijk fraudeurs af en kan voorkomen dat zij steeds opnieuw toeslaan in andere bedrijfssectoren. Als die database mogelijk wordt, kan de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie meteen concreet aan de slag tegen fraude, aldus de ondernemingsorganisaties.

Afgelopen zaterdag (7 oktober) trapte minister Blok de Week van de Veiligheid officieel af. Bij de Albert Heijn-vestiging op het Lorentzplein in Den Haag deed hij een oproep aan alle winkelmedewerkers in Nederland om zich goed voor te bereiden op criminaliteit om zo agressie en geweld op de winkelvloer te verminderen.

De minister werd rondgeleid door de vestiging en woonde twee demonstraties bij. Daar zag hij met eigen ogen hoe medewerkers omgingen met agressie van klanten: zowel bij het stelen van producten als het niet meekrijgen van alcohol.

Met een druk op de knop lanceerde de minister ten slotte een interactieve e-learningmodule van Detailhandel Nederland die winkelmedewerkers helpt verstandig om te gaan met agressie en geweld. Via dit gratis online lespakket leren winkelmedewerkers hoe zij agressie en geweld kunnen voorkomen. En als het toch zover komt: hoe zij daar het beste mee kunnen omgaan. De 360⁰-veiligheidsfilms, waarin praktijksituaties worden nagebootst, helpen daarbij. De module is ontwikkeld met financiële steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

Print Friendly, PDF & Email