Met inmiddels ruim 450 internationale organisaties binnen de gemeente, waarvan het overgrote deel op het gebied van Vrede & Recht, is Den Haag de onbetwiste juridische hoofdstad van de wereld. Maar de stad verlegt graag zijn grenzen en richt zijn pijlen nu op cyberspace.

“In onze steeds verder gedigitaliseerde wereld is er behoefte aan nieuwe rechterlijke organen om digitale uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. De radicalisering van terroristen op het internet, nepnieuws, haat zaaiende uitlatingen en ‘het recht om te worden vergeten’ stellen ons elke dag voor nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om mondiale oplossingen. Den Haag is reeds de aangewezen plaats voor juridische arbitrage en conflictpreventie. Er is nu een dringende behoefte om deze traditionele justitiële infrastructuur verder uit te bouwen. De Autoriteit Persoonsgegevens staat hier eveneens positief tegenover,” zegt wethouder Saskia Bruines.

Opmaat bij deze gemeentelijke ambitie is de eerste internationale top van de Association for Accountability Internet Democracy (AAID), die in 2018 in het Vredespaleis zal worden gehouden. Deze conferentie zal vooral in het teken staan van een discussie tussen de publieke en de particuliere sector over de mogelijkheid om een internationale internetombudsman aan te stellen met als zetel Den Haag. Dan Shefet, oprichter van AAID: “Het is logisch dat de eerste internationale AAID-top wordt gehouden in Den Haag, de juridische hoofdstad van de wereld, en dat hier wordt verkend welke juridische beginselen voor cyberspace zouden moeten gelden.”

De internationale belangstelling voor digitale ontwikkelingen en de roep om een passende reactie zijn opvallend, vindt Bruines. “Na de terroristische aanslagen in Londen kondigde de Britse premier Theresa May vergaande maatregelen aan, gericht tegen internetproviders en de invloed van nepnieuws en de radicalisering op sociale media. De Europese leiders Emmanuel Macron en Angela Merkel hebben vergelijkbare oproepen gedaan om internetproviders door middel van een slim en nieuw te ontwikkelen rechtskader te reguleren. Het is niet langer ondenkbaar cyberspace te reguleren met het oog op terrorisme. De wereldgemeenschap dringt duidelijk aan op de controleerbaarheid van IT-activiteiten. Dit betekent dat we juridische zekerheid, mechanismen voor geschillenbeslechting en begeleiding moeten bieden,” aldus Bruines. Vestiging van een internationale internetombudsman in Den Haag zou de eerste grote stap zijn.

Print Friendly, PDF & Email