Provincie Zuid-Holland gaat 80.000 euro bijdragen aan een verkenning naar de economische kansen van zeewierteelt op windparken op zee. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra maakte dat afgelopen week bekend tijdens de internationale zeewierconferentie Seagriculture in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen.

Verbouwen van zeewier biedt kansen. Zeewier kan gebruikt worden als voedsel, veevoer of andere bio-toepassing. Met een groeiende vraag naar duurzame voedselproductie in combinatie met de uitrol van windenergie op zee zijn er volop mogelijkheden om met zeewierteelt te experimenteren.

Deze maand beginnen Stichting Noordzeeboerderij, provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rabobank Regio Den Haag en Rederij Van der Zwan & zn daarom een verkenning: tussen windturbines wordt twee keer een kilometer zeewierlijn uitgezet.

Samen vormen deze organisaties het Kennis- en Innovatienetwerk Zeewier. Dat heeft de ambitie om bij de Europese top te horen als het gaat om het toepassen van nieuwe kennis over zeewier en innovatief medegebruik van windparken op zee. De provincie investeert niet alleen vanwege de economische kansen die dit biedt, maar ook omdat akkerbouw op zee een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie, schone energie en voedsel. Zeewier legt immers geen beslag op kostbare landbouwgrond en zoetwater, en bij verbouwen wordt slechts gebruikgemaakt van voedingsstoffen uit het oppervlaktewater.

Print Friendly, PDF & Email