Amsterdam, Utrecht en Den Haag vormen de top-3 van populairste steden om te wonen. De groeiende druk op de woningmarkt heeft hier wel een keerzijde: steeds meer mensen wijken uit naar randgemeenten en de provincie, met name jonge gezinnen, omdat daar nog wel betaalbare woningen zijn te vinden.

Een en ander blijkt uit de ‘Hittekaart 2017’ van gebiedsontwikkelaar BPD uit Hoevelaken. De overige zeven in de top-10 van meest gewilde woonsteden zijn achtereenvolgens Haarlem, Amersfoort, Rotterdam, Amstelveen, Nijmegen, Breda en Diemen. Minst gewilde stad is Delfzijl.

Een hoge score op de Hittekaart kenmerkt zich door hoge prijzen en of veel huizenverkopen, maar ook een sterke, verwachte huishoudensgroei. Dit jaarlijkse onderzoek, waarbij BPD de sterke en zwakke gebieden op woningmarkt in kaart brengt, is een belangrijke graadmeter in de vastgoedbranche. Dit jaar is de analyse verdiept door ook de verwachte huishoudensontwikkeling (tot 2025) in de Hittekaart te verwerken.

De Hittekaart 2017 laat zien dat de vraag op de woningmarkt zich geleidelijk als een olievlek uitbreidt van de Randstad naar de provincie. De druk op de woningmarkt in steden als Den Haag zorgt ervoor dat omliggende gemeenten die goed bereikbaar zijn, hiervan profiteren met een hoge score.

Desirée Uitzetter, directeur Gebiedsontwikkeling bij BPD, stelt dat de Hittekaart verandert van een ‘Randstad-kaart’ in een ‘steden-netwerk-kaart’. “Infrastructuur is nog belangrijker geworden, ook de verkeersaders die de Randstad verbinden met onze buurlanden dragen bij aan de populariteit van een regio. Bereikbaarheid is cruciaal voor de populariteit van een regio. De aanwezigheid daarvan is natuurlijk wel mede afhankelijk van de investeringen in infrastructuur die ter plekke plaatsvinden.”

Voorts nam de gemiddelde koopsom van een bestaande woning toe van 230.000 euro in 2016 tot 244.000 euro nu. De duurste woningen staan in Bloemendaal (gemiddeld ruim € 680.000), Laren (circa € 632.000) en Blaricum (circa € 533.000). De zwakste woningmarkten zijn te vinden in noordoost-Groningen (Delfzijl, De Marne) en zuidoost-Limburg (Heerlen, Kerkrade). Hier kost een gemiddelde woning tussen de € 118.000 en € 138.000. De gemeente met de laagste gemiddelde koopsom is het Groningse Veendam (circa € 99.000).

De consument woont het liefst in een gemengde buurt, maar wel een zonder al te grote tegenstellingen. Ook spreekt het weinig mensen aan om te wonen in een buurt met overwegend etnische minderheden en lage inkomens. Zorgvuldige menging van bevolkingsgroepen is blijkens het onderzoek van BPD noodzakelijk om segregatie te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email