De uitbreidingswerkzaamheden aan The International School The Hague (ISH) in Kijkduin zijn hervat. Nadat in de zomer de eerste paal was geslagen, liep het werk vertraging op. Inmiddels is een brug over de verbrede waterpartij bij ISH gerealiseerd waardoor logistieke problemen zijn opgelost. Tegenover ISH is een ander groot bouwwerk gaande: de bouw van 40 appartementen onder de naam Zuiderduinen.

ISH is uit zijn jas gegroeid en realiseert momenteel een uitbreiding van zijn Primary School (leerlingen van 4 tot 9 jaar). Het gaat daarbij om twintig nieuwe klaslokalen, een aula, een gymzaal, een lerarenkamer en extra kantoorruimte. De oplevering staat gepland voor komende zomer.

Met het verbreden van de waterpartij langs de Wijndaelerweg bij ISH is overigens ook meteen een begin gemaakt met de uitvoering van het zogeheten Landschappelijk Raamwerk voor Kijkduin, waarbij natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Komende maand wordt een aantal bomen langs de waterpartij gekapt, waardoor de monumentale bomen die er eveneens staan meer de ruimte krijgen. Ook een groot deel van het overige groen wordt hier verwijderd, mede door de aanwezigheid van de gevreesde woekerplant Japanse Duizendknoop. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden hier zo’n twee maanden gaan duren.

(De foto is afkomstig van de webcam die op de werkzaamheden bij ISH is gericht).

Print Friendly, PDF & Email