Het Mauritshuis in Den Haag komt in april 2019 met een expositie over Johan Maurits van Nassau-Siegen, de oprichter van het museum. De tentoonstelling geeft een beeld van zijn reputatie als gouverneur van Nederlands-Brazilië in de zeventiende eeuw, maar vertelt ook over zijn rol in de slavenhandel. Johan Maurits (1604-1679) was acht jaar lang gouverneur van de plantagekolonie Nederlands-Brazilië en stond vooral bekend als de 'verlichte' bestuurder die, samen met kunstenaars, architecten en wetenschappers, een deel van Brazilië in kaart bracht. Volgens het museum is zijn rol in en bijdrage aan de slavenhandel van de West-Indische Compagnie tot nu toe onderbelicht gebleven.

Begin dit jaar was er nogal wat te doen over het beeld van Johan Maurits, nadat het Haagse museum het had vervangen door een ander, authentiek en kwalitatief beter beeld. Politici als CDA-leider Sybrand Buma - die in hun haast hun zegje te doen de feiten over het hoofd zagen - spraken van “het wegmoffelen van ooit grote maar nu beladen namen uit de Nederlandse geschiedenis.” Premier Mark Rutte waarschuwde zelfs voor een nieuwe beeldenstorm. Nu die storm is gaan liggen, is het volgens het Mauritshuis tijd voor een afgewogen expositie over de naamgever, die in Brazilië was betrokken bij slavenhandel, maar er niettemin als een held wordt vereerd, omdat hij in het land voor godsdienstvrijheid en goed onderwijs heeft gezorgd.

(het beeld van Johan Maurits; foto: Mauritshuis)