Frans de Graaf is niet onder de indruk van het idee van de Fietsersbond om van de hele stad Den Haag een 30 km/u zone te maken. De fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Den Haag gelooft niet in één oplossing voor de hele stad. “De complexiteit van een grote stad als Den Haag vergt maatwerk, we zullen het dus steeds per situatie moeten bekijken,” aldus de voorman van de liberalen, die in stad en land bekend staan als de meest auto-vriendelijke politieke partij.

Volgens Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, zou een 30 km/u zone overal binnen de bebouwde kom moeten gelden. Alleen hoofdwegen door de stad zouden wellicht voor een uitzondering op deze regel in aanmerking komen. Kluit deed haar opvallende oproep met het oog op de toename van het aantal fietsers in de stad en de verwachte groei van het aantal inwoners van Den Haag (met 100.000 tot 2040). Zij acht de situatie waarin fietsers en automobilisten veelal van gescheiden wegen gebruik maken, in de toekomst niet langer houdbaar.

“Bij lagere snelheden kunnen meer groepen voertuigen veilig de weg delen en ontstaat er meer ruimte voor de fiets,” zei Kluit onlangs in het AD over haar idee om overal in de stad een 30 km/u zone in te voeren.

VVD’er Frans de Graaf in reactie: “Ik zou veel liever zien dat de gemeente per situatie bekijkt hoe zij het voor voetgangers, fietsers en automobilisten zo veilig mogelijk kan maken. Soms is dat een ondergrondse oplossing, soms een extra rijbaan, soms het aanpassen van de maximum snelheid, en soms weer iets anders.”

Print Friendly, PDF & Email