Aan de kruising van de Van Alkemadelaan met de Wassenaarseweg zijn de werkzaamheden gestart die het kruispunt veiliger moeten maken. De gemeente werkte bij het uiteindelijke ontwerp samen met de wijkvereniging, de ANWB en de Fietsersbond. Zo worden bijvoorbeeld fietspaden en -oversteekpaden aangelegd en wordt de verkeerslichtenregeling aangepast om fietsers voldoende tijd te geven om over te steken. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind maart afgerond.

Print Friendly, PDF & Email